Desitin Pharma s.r.o.

Trojičné námestie 13

SK-82106 Bratislava

Spoločnosť  Desitin na Slovensku zahájila  svoju činnosť  v roku 1993 ako DESITIN Arzneimittel, GmbH, organizačná zložka Bratislava. V roku 2009 sa transformovala na Desitin Pharma  s.r.o  a úspešne pokračuje vo svojej činnosti ako dcérska spoločnosť. 

Naša spoločnosť je známa v mnohých krajinách sveta  svojimi  vysokokvalitnými prípravkami pre ochorenia  centrálnej nervovej sústavy, z ktorých mnohé sú registrované aj u nás na liečbu rôznych typov epilepsie v detskom i dospelom veku. Ďalej v terápii  kŕčových stavov, psychických porúch, parkinsonovej choroby. 

Výrobca týchto liekov sa špecializuje na vývoj galenických foriem liekov na ich jednoduchšie užívanie a  dosiahnutie lepšej  compliance / dodržanie liečebného režimu/ pacientov.

Radi by sme Vám touto formou ponúkli základné informácie k spomínaným ochoreniam a možnosti ich liečby na základe doporučenia lekárom.

Na nasledovných stránkach sa nachádzajú informácie pre  laikov i odbornú zdravotnícku verejnosť.