Bipolárna porucha

Bipolárna porucha, známa taktiež pod starším názvom manio-depresívna psychóza, je ochorenie mozgu pri ktorom dochádza k veľkým výkyvom v nálade, vnútornej energie a práceschopnosti. Na rozdiel od normálnych výkyvov nálady u zdravých ľudí je kolísanie nálady u bipolárnej poruchy neobvykle ťažké.

Výsledkom môžu byť problémy v práci, strata zamestnania, narušené vzťahy a nebezpečenstvo samovražedného pokusu.

Pozitívne je, že bipolárna porucha je v dnešnej dobe mnohokrát dobre liečiteľná.

 

Bipolárnou poruchou trpí približne 1% populácie. Ochorenie sa obvykle objavuje ku koncu dospievania alebo u mladých dospelých, avšak niektorí pacienti mali prvé príznaky už v detstve, u iných sa môžu prvé príznaky objaviť až v starobe.

 

Poruchy nálady nebývajú niekedy rozpoznané ako choroba a pacienti môžu bez adekvátneho liečenia roky trpieť. Jedná sa o chronické, dlhotrvajúce ochorenie.

 

Obdobie mánie a depresie narušuje chovanie, uvažovanie, často postihuje chuť k životu. Ochorenie má biologickú podstatu spočívajúcu v narušení pomerov medzi chemickými stimulantami (tzv. neuromediátormi) v mozgu.