Môžu byť bipolárnou poruchou postihnuté aj deti?

Bipolárna porucha sa tiež môže vyskytnúť u detí a dospievajúcich. Ochorenie je pravdepodobnejšie u detí, ktorých rodičia majú rovnakú poruchu.

 

Na rozdiel od dospelých býva u detí veľmi rýchle striedanie depresie a mánie i niekoľkokrát za deň. V manickej fáze je na rozdiel od dospelých vyššia tendencia k agresivite a deštruktívnemu správaniu sa.