Aké sú liečebné možnosti u bipolárnej poruchy?

U väčšiny pacientov, vrátane tých s ťažkou formou ochorenia, je možné dosiahnuť stabilizáciu stavu. Pretože bipolárna porucha je chronické, návratné ochorenie, je nutná dlhodobá preventívna liečba.

V liečebnej stratégii sa obvykle kombinujú farmaká a psychosociálna liečba.

U väčšiny chorých sú lepšie výsledky pri trvalom podávání liekov ako pri ich nasadzovaní a vysadzovaní. Avšak i pri pravidelnom užívaní liekov sú možné výkyvy nálady, ktoré chorý musí hlásiť svojmu lekárovi.

 

 

Liečba bipolárnej poruchy patrí do rúk lekára - psychiatra.

 

Medikamentózna liečba:

Tzv. stabilizátory nálady sú lieky, ktoré sa podávajú pre obmedzenie výkyvov nálady u bipolárnej poruchy. Existuje ich rada typov. Všeobecne platí, že chorý má užívať lieky preventívne a dlhodobo.

Vedľa stabilizátorov nálady je možné k ovplyvneniu príznakov ochorenia použiť ďalšie liečivá, ktoré lekár- psychiater pridáva podľa aktuálneho stavu.

Najstarším stabilizátorom nálady je lithium. Je veľmi účinné v liečbe mánie a v prevencii manických a depresívnych epizód.

Najmä v liečbe komplikovaných pacientov sú účinné niektoré antiepileptiká - hlavne valproát a karbamazepín. Antiepileptiká sa môžu kombinovať s lithiom.

Predpisujúci lekár sleduje pacienta tiež s ohľadom na možné nežiadúce účinky - napr. syndróm polycystických ovárií, ktorý sa môže vyskytnúť u dievčat a žien užívajúcich valproát.

Vedľa stabilizátorov nálady môže psychiater pridať ďalšie lieky, napríklad k liečbe epizód mánie alebo depresie. Jedná sa o liečivá zo skupiny antipsychotík, hypnoík a pod.

 

Psychosociálna liečba:

Súčastne s medikamentóznou liečbou je vhodná tiež liečba psychosociálna - ako napríklad rôzne formy psychoterapie (rozhovor s chorým), vzdelávanie, psychické vedenie chorých.

Je doložené, že psychoterapia prispieva ku zvýšeniu stability nálady a zníženiu počtu hospitalizácií .

Spôsob a frekvenciu sedení je treba upraviť podľa potrieb a zvláštností každého pacienta.

Obvykle sa užívá tzv. kognitívna behaviorálna liečba, psychoedukácia, rodinná terapia.

Kognitívna behaviorálna liečba pomáha ľudom postihnutým bipolárnou poruchou naučiť sa zmeniť nevhodné myšlienkové postupy a modely chovania sa.

Psychoedukácia dáva pacientom s bipolárnou poruchou informácie o podstate choroby a jej liečby, ako včas rozpoznať príznaky návratu ochorenia atď. Psychoedukácia je tiež vhodná pre členov rodiny.

Rodinná terapia je zameraná na zníženie napätia v rodine. Toto napätie môže zhoršovať alebo priamo vyvolávať príznaky bipolárnej poruchy u chorého.

 

 

Ďalšie spôsoby liečby:

V prípade, že farmakoterapia, psychosociálna liečba a ich kombinácia nieje dostatočne účinná, môže sa zvažovať elektrokonvulzívna terapia. Elektrokonvulzívna terapia je veľmi účinná v liečbe ťažkých depresií i mánií. Na druhej strane, v minulosti boli pozorované nežiadúce účinky - poruchy pamäte. I keď sú v súčastných postupoch elektrokonvulzívnej terapie tieto nežiadúce účinky potlačené, je vždy nutné zvažovať prínosy a riziká takejto liečby a konzultovať ju s chorým a rodinou.