Aká je príčina bipolárnej poruchy?

Pravdepodobne neexistuje jediná príčina bipolárnej poruchy, ale skôr sa jedná o komplex príčin, ktoré spoločne vytvárajú obraz choroby.

 

Pretože bipolárna porucha má väzbu na niektoré rodiny, je pravdepodobná genetická dispozícia k ochoreniu. Môžeme teda predpokladať existenciu génov pre bipolárnu poruchu. Pokiaľ by bipolárna porucha bola vyvolaná len genetickými faktormi, potom by u jednovaječných dvojčiat, z ktorých jedno trpí bipolárnou poruchou, muselo zákonite ochorieť aj druhé dvojča. Lekárske štúdie to však nepotvrdzujú. Na druhej strane pravdepodobnosť ochorenia je v tomto prípade významne vyššia.

 

Výskumy ukazujú, že podobne ako u iných duševných poruchách ani bipolárna porucha nie je výsledkom poruchy jediného génu, ale kombinácie génov, ktoré spoločne s vplyvmi prostredia spôsobujú rozvoj ochorenia.