Aký je priebeh bipolárnej poruchy?

Obdobia mánie a depresie sa objavujú obvykle v priebehu celého života. Medzi týmito obdobiami je väčšina postihnutých bez príznakov. Len u malej časti chorých sú prítomné chronické príznaky bez ohľadu na liečbu.

 

U klasickej formy choroby sa objavujú návratné obdobia mánie a depresie, preto sa ochorenie nazývá bipolárna porucha. U niektorých osôb sa neobjavuje mánia, ale len hypománia, ktorá sa strieda s depresiou.

 

Pokiaľ je bipolárna porucha správne liečená, môžu postihnutí prežívať produktívny život. Bez liečby je ochorenie obvykle náchylné ku zhoršovaniu sa.