Aké sú príznaky bipolárnej poruchy?

Bipolárna porucha sa prejavuje výrazným kolísaním nálady - od neobvykle "dobrej" alebo podráždenej až po smútok a beznádej. Takéto výkyvy sa môžu cyklicky opakovať. Obdobie nadmerne "dobrej" nálady sa nazýva epizódou mánie, nadmerne smutné nálady epizódou depresie.

 

Príznaky mánie:

 • Neobvykle dobrá, povznesená nálada
 • Zvýšená energia, aktivita, nekľud
 • Výrazná dráždivosť
 • Myslenie a reč sú veľmi rýchle, s preskakovaním myšlienok od jednej ku druhej
 • Poruchy sústredenia sa
 • Nízka potreba spánku
 • Nerealistické predstavy o vlastných schopnostiach
 • Poruchy úsudku
 • Nadmerné utrácanie
 • Zvýšená sexuálna potreba
 • Užívanie drog, alkoholu
 • Provokatívne až agresívne správanie sa
 • Popieranie akejkoľvek poruchy
 • O manickej epizóde hovoríme, pokiaľ sa neprimerane dobrá nálada združuje najmenej s 3 ďalšími príznakmi po dobu najmenej jedného týždňa.

 

Príznaky depresie:

 • Pretrvávajúca nezvykle smutná alebo úzkostná nálada či pocit prázdnoty
 • Pocity beznádeje a pesimizmus
 • Pocity viny, neschopnosti a bezmoci
 • Strata záujmu o predtým obľúbené aktivity (vrátane sexu)
 • Znížená energia, pocit únavy a spomalenia
 • Poruchy sústredenia sa, pamäti, rozhodovania sa
 • Nekľud a podráždenosť
 • Nadmerná spavosť alebo naopak nespavosť
 • Zmeny chuti do jedla, chudnutie alebo naopak priberanie na váhe
 • Chronické bolesti alebo pretrvávajúce telesné príznaky, ktoré však nie sú spôsobené telesným ochorením alebo poranením
 • Myšlienky na smrť alebo samovraždu, samovražedné pokusy

O depresívnej epizóde hovoríme, ak je prítomných 5 alebo viac uvedených príznakov po väčšinu dňa po dobu najmenej 2 týždňov.

 

Mierna alebo stredná úroveň mánie se nazývá hypománia. Hypománia býva pacientovi príjemná a u niektorých môže znamenať i zvýšenie produktivity a užitočnosti.  Nebezpečenstvo je, že neliečená hypománia prejde do mánie alebo depresie.

Niekedy sa môžu pri ťažkej epizóde mánie alebo depresie rozvinúť i ďalšie psychické príznaky ako napr. halucinácie (nerealistické sluchové, zrakové či iné vnemy) a bludy (nereálne presvedčenia, na ktorých pacient trvá). Bludy velmi často súvisia s poruchami nálady - napríklad blud o vlastnej grandiozite ("som kráľ vesmíru") môže sprevádzať epizódu mánie.

 

U niektorých osôb sa môžu príznaky mánie a depresie objavovať v jednom období spoločne, potom hovoríme o zmiešanom bipolárnom stave. Obvykle se jedná o podráždenosť, zlý spánok, výrazné zmeny v chuti do jedla, myšlienky na smrť či samovražedné tendencie.

 

Samovražedné tendencie

U niektorých pacientov se objavujú samovražedné tendencie. Kdokoľvek sa zaoberá myšlienkou na samovraždu, by mal byť vyšetrený lekárom - psychiatrom. Riziko samovraždy je vyššie na začiatku ochorenia a aj preto by mali byť chorý včas liečení.