Čo je epilepsia?

Epilepsiu tvorí skupina najrozličnejších záchvatových porúch. To čo majú spoločné je, že z času na čas sa pri nich vyskytujú záchvaty, zvyčajne bez akýchkoľvek varovných signálov.

 

Epileptické záchvaty sú spôsobené funkčnou poruchou mozgu. Ich klinické prejavy sú do veľkej miery závislé od lokality v mozgu, ktorá zlyháva. Epileptické záchvaty sú klasifikované do 2 skupín: Fokálne záchvaty, ktoré začínajú z lokalizovaného bodu v mozgu a generalizované záchvaty, ktoré od začiatku postihujú celý mozog. Táto klasifikácia sa vzťahuje len na začiatok záchvatu. Každý fokálny záchvat sa v princípe môže počas svojho priebehu generalizovať.