Definícia

Všeobecne platná definícia aplikovateľná na všetky typy epileptických záchvatov môže byť nasledovná: Epileptické záchvaty sú relatívne krátke, náhle zmeny vedomia, myslenia, správania, pamäte, zmyslov, a vnímania, alebo napätie svalstva kvôli dočasnej funkčnej poruche nervových buniek v mozgu vo forme zvýšenej a vzájomnej tvorby elektrických výbojov. Definícia je určite správna, ale veľmi dlhá na zapamätanie a každodenné používanie. Preto môžeme definíciu epileptických záchvatov zjednodušiť ako prejav dočasnej funkčnej poruchy nervových buniek, ktorej účinok závisí na funkcii, ktorú postihnuté nervové bunky normálne majú.