Čo je to epilepsia a čo sú epileptické záchvaty?

Epileptické záchvaty sú také poruchy mozgu, ktoré sú vyvolané zvýšeným počtom krátkych elektrických výbojov nervových buniek. Poznáme viac ako tridsať druhov epileptických záchvatov a ešte viac druhov epilepsií, pretože sa môžu vyskytnúť aj kombinácie viacero odlišných druhov záchvatov. Človek postihnutý epilepsiou má obvykle iba jeden druh epilepsie s jedným až tromi druhmi záchvatov. Intervaly medzi jednotlivými druhmi záchvatov môžu byť od niekoľko sekúnd až po niekoľko rokov alebo dokonca aj desaťročí.

 

Slovo epilepsia je gréckeho pôvodu a znamená „byť zaseknutý alebo zapadnutý" alebo „byť postihnutý niečím, alebo byť zajatý niečím". V antických časoch bola epilepsia označovaná ako „kňažská choroba alebo svätá choroba", a toto označenie dostáva niekedy ešte aj dnes. Veľa ľudí verí, že je veľmi jednoduché opísať epileptický záchvat. Niekto náhle z čista jasna zakričí, strácajúc vedomie, následne zmeravie, hryzie svoj jazyk a odpadne. Zadržiava dych, vyvráti oči a po určitý čas má kŕče v rukách a nohách až vyčerpane upadne do stavu podobnému hlbokému spánku. Po záchvate sa môže sťažovať na abnormálnu únavu, bolesť hlavy, závrate alebo bolestivosť svalov. Niekedy to môže vyústiť aj do mimovoľného pomočenia. Je pravda, že tento popis je najznámejšia forma epileptického záchvatu (tiež nazývaného typ „grand mal" alebo generalizované tonicko-klonické kŕče), ale tento typ záchvatu je len jedným z mnohých.