Predsudky

Epilepsia stále patrí k poruchám zdravia, ktoré sa stretávajú s rozličnými zlými reakciami a predsudkami verejnosti, napriek tomu že sa špecializované znalosti hlavne v tejto oblasti za posledné desaťročia nesmierne zvýšili.

Už známy grécky lekár Hippokrates (460 – 375 p.nl) zistil, že epilepsia je zapríčinená zmenami v mozgu, ale trvalo až do 19. storočia, kým sa tento poznatok odrazil v liečbe a čím ďalej, tým viac aj v povedomí verejnosti, aj keď veľmi váhavo.