Príčiny

Výraz „epileptické záchvaty“ je súborné označenie, za ktorým môžu byť veľmi rôzne poruchy. Avšak u mnohých ľudí je príčina záchvatov stále neznáma, aj pri dnes dostupných vyšetrovacích metódach. Nie každý epileptický záchvat je synonymom s epilepsiou.
 

Napríklad, každý človek zažije epileptický záchvat za týchto podmienok: rozvoj hnisania mozgu (takzvaný absces mozgu), ťažké poranenie hlavy, nedostatočné kyslíkové zásobenie mozgu alebo predávkovanie niektorými liekmi. Aj keď príčina pretrváva alebo sa znovu vyskytne a vedie k opakovaným záchvatom, takto postihnuté osoby nemajú epilepsiu.

O epilepsii sa nehovorí, pokiaľ sa nevyskytnú aspoň dva epileptické záchvaty bez známej spúšťacej príčiny, to znamená, že sa vyskytli spontánne. To ale nevylučuje iné zmeny v mozgu, ktoré by mohli spôsobovať záchvaty, ako napríklad poškodenie pri pôrode alebo iné zranenia, ktoré sa stali v minulosti.