Vplyv na nervové bunky

Každá nervová bunka a každá skupina nervových buniek v mozgu sa môže stať „epileptickou“, čo vedie k poruche ich normálnej činnosti.
Ak sú bunky zodpovedné za čuch, vyskytne sa porucha čuchu. Ak sú normálne zodpovedné za zrak, vnímajú svetlo ako blikanie alebo sa môžu objaviť iné svetelné podnety. Ak sa podieľajú na pamäti, porucha sa môže prejaviť ako problémy s učením alebo aj ako prerušenie vedomia nasledovaný sprievodnými výpadkami pamäte.