Čo je cervikálna dystónia?

Mimovoľná rotácia hlavy k jednej strane s postupnou hypertrofiou svalu sternocleidomastoideus príslušnej strany. Vzniká v dospelosti. Objavuje sa len v určitých situáciách.