Čo je spasticita?

Spasticita je pomerne častý klinický prejav poškodenia centrálneho motoneuronu, ktorý nastáva po traume, ischémii alebo hemorágii, po zápale, vyskytuje sa u degeneratívneho procesu či nádoru u dospelých. Spastické prejavy výrazne zhoršujú kvalitu života chorých, znižujú ich pohyblivosť, obmedzujú bežné denné aktivity a znižujú sebestačnosť.