Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je chronické neurologické ochorenie pomenované po Dr. Jamesovi Parkinsonovi, londýnskom lekárovi, ktorý ju v roku 1817 ako prvný popísal. Ochorenie je dodnes známe pod pôvodným názvom "paralysis agitans".

Parkinsonova choroba je pomaly postupujúce ochorenie centrálneho nervového systému, ktorá postihuje malú oblasť buniek v strednom mozgu, nazývanú substantia nigra. Postupná degenerácia týchto buniek spôsobuje úbytok dôležitej látky v mozgu, nazývanej dopamín. Dopamín má význam ako tzv. mediátor, t.j. látka prenášajúca informácie medzi nervovými bunkami, zúčastňujúca sa tak nervovej regulácie pohybu. Ak dôjde ku kritickému poklesu hladiny dopamínu (odhaduje sa pod 30% normálnych hodnôt), objaví sa jeden alebo viac klasických príznakov Parkinsonovej choroby:

 

  • Kľudový tras (na jednej alebo oboch stranách tela)
  • Všeobecné (generalizované) spomalenie pohybov (tzv. bradykinéza)
  • Stuhnutie končatín (tzv. rigidita)
  • Poruchy chôdze a rovnováhy (tzv. posturálna dysfunkcia)