Liečba

V súčasnej dobe nie je známa prevencia a možnosť úplného vyliečenia Parkinsonovej choroby.

 

Liečba je zameraná na potlačenie príznakov choroby pri čo najmenšej miere nežiadúcich účinkov.

 

Informácie uvedené v tomto článku je treba chápať ako orientačnú informáciu o možnostiach liečby. Všetky praktické kroky v ich využití je treba konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

 

Včasná liečba Parkinsonovej choroby

 

Liečivá používané v liečbe Parkinsonovej choroby

 

Levodopa: (L-dihydroxy-fenyl-alanin) Patrí medzi najčastejšie používané a najúčinnejšie liečivá v liečbe Parkinsonovej choroby. Levodopa je aminokyselina, podobná základným stavebným jednotkám bielkovín. Vstrebáva sa z čreva do krvného obehu a ďalej prestupuje rozhranie medzi krvou a mozgovým tkanivom. Až v mozgu je chemicky zmenená na dopamín. Podávanie levodopy upravuje množstvo dopamínu v substantia nigra a v bazálnych gangliách v mozgu na približne normálne hodnoty, a preto dochádza ku zmierneniu príznakov Parkinsonovej choroby. Levodopa je účinná na väčšinu príznakov Parkinsonovej choroby u veľkej časti pacientov. Najčastejším vedľajším účinkom, ktorý sa obvykle zmierňuje pri ďalšom podávaní, je nausea (pocit na zvracanie).

 

Levodopa/Carbidopa: Pretože pri podávaní samotnej levodopy pociťuje mnoho pacientov nežiadúce účinky - najmä nauseu, obvykle sa podává levodopa v kombinácii i s látkou nazývanou carbidopa. Nausea je totiž spôsobená dopamínom, ktorý vzniká z levodopy už v čreve a v krvi, namiesto až v mozgu, kde očakávame jeho liečebný efekt. Dopamín vzniknutý mimo mozgu nemá liečebné účinky. Karbidopa blokuje premenu levodopy na dopamín mimo mozgového tkaniva. Je tak zaistené lepšie využitie levodopy, ktorú je možno podávať v nižších dávkach a tým je v konečnom dôsledku dosiahnuté zmiernenie nežiadúcich účinkov levodopy.

 

Selegilin: Selegilin zosilňuje a predlžuje účinok dopamínu.

Agonisti dopamínových receptorov: Podobne ako dopamín vzniknutý  premenou levodopy stimulujú  priamo dopamínové receptory v mozgu.

 

Anticholinergiká: Lieky potlačujúce pôsobenie neurotransmiteru acetylcholínu.

 

Amantadín: Je chemická látka s mnohopočetným účinkom v mozgu. Má anticholinergický účinok, zvyšuje uvoľňovanie dopamínu.

 

 

Neurochirurgická liečba Parkinsonovej choroby

 

Operácie popísané v nasledujúcom stručnom prehľade, ktorých cieľom je zmierniť prejavy Parkinsonovej choroby, sa prevádzajú stereotakticky, tzn. že princípom operácie je deštrukcia alebo stimulácia malej oblasti mozgu, ktorá sa dosahuje zavedením tenkej ihly do mozgu cez malý otvor v lebke. Smer a hĺbka zavedenej ihly sú najskôr vypočítané z výsledkov počítačových zobrazovacích metód - výpočtová tomografia a presnosť nasmerovania a hĺbky je zaistená tzv. stereotaktickým rámom pripevneným na hlavu pacienta.

 

Thalamotómia

Spočíva v deštrukcii malej skupiny buniek v časti mozgu nazývanej thalamus. Thalamus má bohaté prepojenie na bazálne gangliá. Thalamotómia je účinná najmä v potlačení trasu na opačnej strane tela.

 

Pallidotómia

Princípom je rozrušenie buniek vo vnútornej časti tzv. globus pallidus (bledé jadro - jedno z bazálnych ganglií). Jedná sa o oblasť mozgu, kde motorická informácia opúšťa bazálne gangliá. Operácia je účinná pri potlačovaní dyskinéz a trasu.

 

Stimulácia pallida a thalamu

Namiesto deštrukcie určitej malej časti mozgu sa pri tejto operácii nervové centrá elektricky stimulujú, čím sa zmení ich činnosť. Výhodou tohoto postupu je, že nie je nevratný.