Čo je to parkinsonský syndróm?

Popri Parkinsonovej chorobe existujú tiež tzv. sekundárne parkinsonské syndrómy. Prejavujú sa podobnými príznakmi ako Parkinsonova choroba, ale príčina ochorenia je iná.

 

idiopatická Parkinsonova choroba

 

Symptomatický (sekundárny) parkinsonský syndróm

 • poliekový
 • aterosklerotický
 • vaskulárny (pri multiinfarktovej encefalopatii)
 • toxický
 • traumatický
 • postencefalitický (encephalitis lethargica)
 • neoplastický
 • pri normotenznom hydrocefale

 

Iné degeneratívne ochorenia nervového systému (Parkinson+)

 • multisystémová atrofieprogresívna supranukleárna obrna
 • Alzhemierova choroba
 • Kortikobazálna degenerácia
 • Ochorenie s difúznými Lewyho telieskami
 • Palidonigrálna degenerácia
 • Westphalova forma Huntingtonovej choroby