Aký je vývoj Parkinsonovej choroby?

Parkinsonova choroba často začína ako kolísavý (epizodický) tras ruky na jednej strane. Takýto tras môže byť veľmi nepríjemný, pretože upútava pozornosť okolia, našťastie len vzácne vedie k invalidizácii. Približne 25% pacientov tras nemá.

V priebehu trvania ochorenia sa môže pridať príznak spomalenia pohybov a tuhnutie postihnutej strany. Ako choroba postupuje, pacient si môže všimnúť postihnutie opačnej strany tela, i keď takmer vždy je menej závažné ako na strane postihnutej prvotne.

V dôsledku postihnutia jemnej motoriky môžu vzniknúť problémy napr. s čistením zubov, holením, zapínaním gombíkov.

Hlas môže nadobudnúť chraplavé zafarbenie a intonácia reči býva monotónna.

Niektorých pacientov obťažujú poruchy chôdze. Kroky sa skracujú alebo sa objavuje príznak "zaseknutia", problémy vo smerovaní chôdze do dverí, zadrhávaná chôdza a neistota pri otáčaní. Z tohoto dôvodu je pre pacienta dôležitá prevencia pádov a následných poranení.

Mnoho parkinsonikov má problémy s rovnováhou.

Je potreba zdôrazniť, že ako povaha, tak intenzita problémov môžu byť výrazne odlišné u rôznych pacientov. Obvykle nebývajú vyjadrené všetky príznaky ochorenia.