Diacomit®

 

Aktívna látka: Stiripentol 

 

Indikácia:

Diacomit je indikovaný na použitie spoločne s klobazamom a valproátom ako doplnková terapia refraktérnych generalizovaných tonicko–klonických záchvatov u pacientov s ťažkou detskou myoklonickou epilepsiou (SMEI, Dravetov syndróm), záchvaty ktorých nereagujú primerane na liečbu klobazamom a valproátom.

 

 

Ďalšie informácie:

Na Slovensko sa dováža nasledovná sila a veľkosť balenia: Diacomit 250mg v prášku,

60 vrecúšok v balení.

 

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na mailovej adrese desitin@desitin.sk