Petnidan®

Preparát zo skupiny sukcinimidov. Jedná sa o špecifický liek na liečbu absencií, ktorý selektívne potláča hypersynchróniu v talamo-kortikálnom okruhu, resp. sa predpokladá potenciácia non-GABAergnej inhibície. Predpokladá sa aj zásah na membráne epileptického neurónu - v oblasti kalciových kanálov.

 

Aktívna látka: Ethosuximid

 

Indikácie:

  • pyknoleptické absencie, tiež komplexné a atypické absencie
  • myoklonicko-astatický petit mal,
  • myoklonické záchvaty mladistvých (impulzívny petit mal)

 

Ďalšíe informácie:

  • obsahuje laktózu

Poznámka: Petnidan sirup dostupný ako mimoriadny dovoz.