Plexxo®

Aktívna látka:  Lamotrigín

 

Indikácie:

 

Epilepsia

 

Dospelí a mladiství vo veku 13 a viac rokov

  • Prídavná liečba alebo monoterapia parciálnych záchvatov a generalizovaných záchvatov zahŕňajúcich tonicko-klonické záchvaty.
  • Záchvaty súvisiace s Lennoxovým-Gastautovým syndrómom. Plexxo sa podáva ako prídavná terapia, ale môže byť úvodným antiepileptickým liekom (AE), ktorým sa začne liečba pri Lennoxovom-Gastautovom syndróme.

 

Deti a mladiství vo veku od 2 do 12 rokov

  • Prídavná liečba parciálnych záchvatov a generalizovaných záchvatov zahŕňajúcich tonicko-klonické záchvaty a záchvaty súvisiace s Lennoxovým-Gastautovým syndrómom.
  • Monoterapia záchvatov typu absencie.

 

Bipolárna porucha

 

Dospelí vo veku 18 a viac rokov

  • Prevencia depresívnych epizód u pacientov s bipolárnou poruchou I. typu, u ktorých sa vyskytujú prevažne depresívne epizódy. 

Plexxo nie je indikovaný na akútnu liečbu manických alebo depresívnych epizód.