Malé dátové súbory - cookies

Niektoré webové stránky, na ktoré sa odkazuje na webovej stránke spoločnosti Desitin, používajú tzv. „cookies". Súbory cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa pri návšteve webovej stránky. Súbory cookies môžu ukladať rôzne kategórie údajov a pomáhajú sprístupniť prídavné funkčnosti (vďaka čomu sú webové stránky celkovo užívateľsky komfortnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie). Ak sa súbory cookies používajú, neobsahujú žiadne osobné údaje, pokiaľ ste neudelili svoj výslovný súhlas.

 

Súbory cookies používame v procese registrácie s cieľom uľahčiť nový prístup do heslom chráneného online prostredia, pretože vďaka údajom uloženým v súbore cookie nemusíte opakovane zadávať ID používateľa a ak je to potrebné, aj heslo. Navyše, súbory cookies používame v rámci objednávkových formulárov, aby ste nemuseli opakovane zadávať vaše osobné údaje pri jednorazovej návšteve našej webovej stránky. V oboch prípadoch ide o tzv. „krátkodobé súbory“ (session cookies), ktoré sa pri zatvorení prehliadača automaticky vymažú.

 

Spoločnosť Desitin tiež používa tzv. analytický súbor cookie (analysis cookie) v spojení s webovou analytikou (viď časť Webová analytika).

 

V ďalšom texte uvádzame prehľad nami používaných súborov cookies, vďaka čomu získate informácie o účele a kategórii príslušného súboru cookie a o dobe uchovávania.

 

 

Účel súboru

cookie

 

 

Kategória

súboru cookie

 

 

Názov aplikácie

 

 

Názov súboru cookie

 

Doba

uchovávania

Funkčný súbor cookie

dlhodobý

Odkaz na súbor cookie

 

cb-enabled

1 rok

Funkčný súbor cookie

krátkodobý

Vybraná veľkosť písma

 

 

7 dní

Analytika

krátkodobý

Matomo (predtým Piwik)

 

_pk_ses.1.4758

počas prehliadania

Analytika

dlhodobý

Matomo (predtým Piwik) ID

(pridelenie: návštevy toho istého používateľa v rôznych časoch)

 

_pk_id.1.4758

1 rok

 

Samozrejme, svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby si naše súbory cookies na váš pevný disk neukladal, a to voľbou nastavení prehliadača na „Neprijímať cookies“. Dovoľujeme si upozorniť, že ak zakážete používanie súborov cookies, niektoré funkcie našej webovej stránky nemusia byť k dispozícii, alebo sa môže stať, že ich nebudete môcť používať komfortne.

 

Možnosti nastavenia sa nevzťahujú na súbory cookies nastavené inými poskytovateľmi počas vašej návštevy webových stránok tretích strán.