Vyhlásenie o ochrane údajov

Ochrana osobných dát užívateľov týchto webových stránok je pre spoločnosť Desitin Pharma s.r.o. („Desitin“) dôležitou vecou. Nasledujúce Vyhlásenie o ochrane údajov opisuje, ktoré osobné údaje sa zhromažďujú z webovej stránky a ako sa používajú. Platia zákonné ustanovenia o ochrane údajov Slovenskej republiky.

 

1. Zber, spracovanie a využívanie údajov

 

1.1 Automaticky zisťované údaje

Ako mnoho ďalších firiem protokoluje Desitin všeobecné užívanie webových stránok (performance measurement) s cieľom zlepšovať ich pre našich návštevníkov a prispôsobovať ich obecným potrebám, na účely výskumu trhu a ochranu pred útokmi na internetovú infraštruktúru a k odvráteniu takých útokov. Pre tieto účely zbiera, spracúva a využíva Desitin pri vašej návšteve webových stránok automaticky tieto prístupové údaje:

 

  • doménu a server, odkiaľ používate internet
  • internetovú adresu webovej stránky, z ktorej  ste sa cez odkaz dostali na tieto webové stránky
  • dátum a čas
  • doba trvania a výber navštívených webových stránok
  • objem prenesených dát
  • IP adresu (adresu internetového protokolu) vášho počítača a
  • operačný systém a prehliadač na vašom počítači

 

IP adresu vymažeme za tri mesiace s výnimkou situácie, že v súvislosti s touto IP adresou došlo k útoku na internetovú infraštruktúru; v takom prípade je IP adresa uložená tak dlho, ako je nevyhnutné pre právne poprípade trestné stíhanie.

 

1.2 Zisťovanie ostatných osobných údajov

Osobné alebo obchodné údaje sa od vás zisťujú iba vtedy, keď nám je dobrovoľne uvediete, napríklad keď sa u spoločnosti Desitin zaregistrujete, objednáte si brožúry, alebo odošlete kontaktným formulárom spoločnosti Desitin dotaz. Tieto údaje sa zhromažďujú, spracúvajú a používajú iba v rozsahu, v ktorom je to k aktuálnemu účelu nezbytné nebo keď je k dispozícii váš súhlas (napríklad pri registrácii alebo odpovedi na dotaz). Účel zhromažďovania Vašich osobných údajov je výlučne len zber týchto údajov pre technickú správu internetovej stránky, aby Vám umožnila prístup k špeciálnym informáciám alebo na účely všeobecnej komunikácie s Vami. Spoločnosť Desitin nebude Vaše osobné údaje predávať tretím stranám ani s nimi nebude inak obchodovať. Zamestnanci spoločnosti Desitin sú viazaní povinnosťou rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov. Vaše údaje budú uchovávané len tak dlho, ako je potrebné na dosiahnutie konkrétneho účelu alebo do prípadného uplynutia všetkých zákonných lehôt uchovávania. Prepájanie vašich údajov s automaticky získanými prístupovými údajmi sa neprevádza. V zmysle zákona máte kedykoľvek právo odvolať svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov. Vašej požiadavke sme povinný bezodkladne vyhovieť.

 

1.3 Prihlásenie do chránenej oblasti webových stránok spoločnosti Desitin

Na základe pravidiel pre reguláciu reklamy používanej pre liečivé prípravky je prístup k určitým oblastiam webových stránok spoločnosti Desitin Pharma, s.r.o. ("chránená zóna") vyhradená iba pre zdravotníckych odborníkov.

 

1.4 Predávanie údajov pre tretie strany

Predávanie údajov tretím stranám prebieha iba vtedy, keď ste sa týmto výslovne prehlásili za uzrozumených, že je spoločnosť Desitin k tomu zo zákona alebo v dôsledku vykonateľného úradného alebo súdneho rozhodnutia povinná, alebo keď je predanie v prípade útokov na internetovú infraštruktúru spoločnosti Desitin nutné za účelom právneho alebo trestného stíhania.

 

1.5 Poskytovatelia služieb

Desitin si vyhradzuje právo používať pre zber dát, ich spracovanie a využitie poskytovateľov služieb (napríklad može byť poskytovateľ služieb spoločnosti Desitin poverený, aby odoslal vami požadovaný informačný materiál; za týmto účelom musí zasielateľský podnik znať vaše meno, adresu a konkrétne požadovaný materiál).

 

2. Cookies

Niektoré webové stránky spoločnosti Desitin používajú takzvané "cookies". Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú pri návšteve webovej stránky v počítači užívateľa. Cookies môžu ukladať rôzne typy dát a pomáhajú sprístupniť dodatočné funkčnosti (čím urobia webové stránky celkovo užívateľsky príjemnejšie, účinnejšie a bezpečnejšie). Pokiaľ sa cookies používajú, neobsahujú osobné údaje, ak ste na to nedali výslovný súhlas (napríklad ak si chcete uľahčiť opakovaný prístup do online oblasti chránenej heslom, môžete si údaje, teda užívateľskú identifikáciu a prípadne heslo, uložiť do cookie).

Desitin okrem toho používa takzvané "relačné cookies", ktorá sa pri zatvorení prehliadača automaticky zmažú.

Samozrejme môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby si naše súbory cookie na pevný disk neukladal, a síce voľbou nastavení prehliadača na "neprijímať cookies". Upozorňujeme, že niektoré funkcie našich webových stránok nemusia byť k dispozícii, ak ste zakázali používanie cookies.

 

3.  Zmena vyhlásenia o ochrane dát

Desitin si vyhradzuje právo meniť obsah tohto vyhlásenia o ochrane dát kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a uvedenia dôvodov v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu údajov. Láskavo sa pravidelne udržujte informovaní o aktualizáciách tohto vyhlásenia o ochrane dát.

 

4. Dôvernosť e-mailov

Ak chcete poslať spoločnosti Desitin e-mail prostredníctvom našich internetových stránok, prenášajú sa tieto údaje šifrovane. 

 

5. Práva užívateľov

Ste oprávnení obdržať bezplatne informácie o osobných údajoch, ktoré sú o vás ukladané. Navyše máte v súlade so zákonnými ustanoveniami právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto osobných údajov. S požiadavkom o informácie sa prosím obráťte na nášho následne uvedeného zmocnenca pre ochranu údajov.

 

6. Odkazy na iné internetové stránky

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na domovskú stránku www.desitin.sk , ktorú spravuje spoločnosť Desitin. Internetové stránky na tejto domovskej stránke môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov v rámci alebo mimo spoločnosti Desitin, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Pri opustení internetovej stránky spoločnosti Desitin si buďte toho vedomý a nezabudnite si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej jednej internetovej stránky, ktorá získava osobne identifikovateľné informácie.

 

7. Zmocnenec pre ochranu údajov

U požiadavkov na informácie a iných žiadostí, otázok alebo impulzov v súvislosti so získavaním, spracovaním lebo využitím Vašich dát spoločnosťou Desitin, sa prosím obráťte na nášho zmocnenca pre ochranu údajov na adrese:

E-mail: info@desitin.sk           

 

Copyright

Copyright © Desitin Pharma s.r.o. 2012.

Všetky práva vyhradené.