Zaostrené na CNS - Ľudia v zornom poli

Desitin Pharmaceuticals GmbH je nezávislá, stredne veľká nemecká spoločnosť, vyrábajúca lieky špičkovej kvality, predovšetkým na liečbu neurologických a psychiatrických ochorení. Ponúka široký výber liekov s úspechom používaných predovšetkým na liečbu epilepsie a Parkinsonovej choroby.

Desitin Pharmaceuticals GmbH je nezávislá, stredne veľká nemecká spoločnosť aktívne podnikajúca na domácom aj medzinárodnom trhu. V našej Hamburgskej centrále sú vyrábané exkluzívne produkty na liečbu neurologických a psychiatrických ochorení. Ponúkame široký výber zaužívaných a inovovaných produktov, so zameraním predovšetkým na epilepsiu a parkinsonovu chorobu.

 

Naš výskum v oblasti ochorení centrálneho nervového systému je dobre známy medzi špecialistami z tohto oboru. Ťažisko nášho úsilia je v oblasti výskumu a vývoja: náš výskumný tím pracuje nepretržite a intenzívne na optimalizácii farmakoterapie a zasväcuje veľkú časť svojej práce špeciálnym inovačným a rozvojovým produktom.

 

V spolupráci s ostatnými pre budúcnosť orientovanými spoločnosťami napr: v oblasti biotechnológie, budeme pokračovať v rozvoji a výrobe úspešných produktov na liečbu ochorení CNS.

 

Uvedomujeme si extrémnu dôležitosť pokroku a tréningov, vedeckých informácií a úzkej spolupráce s ošetrujúcimi lekármi k dosiahnutiu dlhodobého terapeutického úspechu u neurologických a psychiatrických ochorení.

 

 

Sme uznávaným partnerom lekárov, farmaceutov a pacientov rovnako ako aj ich rodinných príslušníkov. Okrem našich výrobkov ponúkame aj s tým súvisiace komplexné služby. Naši vysoko špecializovaní zamestnanci v predaji rovnako ako aj naši členovia z radov medicínskeho prostredia s ich profesionálnymi schopnosťami, sú oporou lekárov v optimálnom plnení častých vysoko individuálnych liečebných nárokov pacienta. Naším najvyšším cieľom je pomôcť postihnutým vysporiadať sa s ich ochorením v pozitívnom smere a zabezpečiť jasnejšiu budúcnosť.