Informácie na podávanie valproátu

Tu nájdete informáciu o aktuálnych záveroch európskeho hodnotenia rizika pri podávaní valproátu v tehotenstve.

 

Vaproát je schválený na liečbu epilepsie a  manických epizód u bipolárnej poruchy . Použitie valproátu v tehotenstve predstavuje zvýšené riziko výskytu vrodených chýb u detí. Okrem toho boli popísané vývojové poruchy a vyššie riziko rozvoja porúch autistického spektra.

 

Na stiahnutie sú tu pripravené nasledovné texty: