Nasledujúce informácie sú určené len pre odbornú verejnosť v zdravotníctve!

Ste osobou, ktorá je v zmysle zákona považovaná za odbornú verejnosť

(t.j. osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky alebo zdravotnícke pomôcky)?