Spôsob podania:

  1. Roztok sa podáva do konečníka.

  2. Čiapočku uzáveru po otočení snímte z aplikátora.

  3. Do konečníka zasuňte tubu v celej jej dĺžke (u novorodencov a u najmenších detí približne len do polovice); pritom rektálnu tubu smerujte špičkou zvisle nadol. Obsah rektálnej tuby kompletne vyprázdnite silným tlakom palca a ukazováka.

  4. Rektálnu tubu vytiahnite pri nepoľavujúcom tlaku oboch prstov, aby sa zabránilo spätnému nasatiu roztoku.

  5. Poloha detí pri aplikácii by mala byť na bruchu alebo na boku, dospelí v polohe na boku. Obsah tuby by sa mal v každom prípade kompletne vyprázdniť.