Informácie pre pacientov

Kontaktná osoba:

Dr. Eleonóra Španitzová

tel. 02 / 5556 3810

 

email: desitin@desitin.sk

 

Hlásenie nežiaducich účinkov:

e-mail: regslov@gmail.t-com.sk

telefónne číslo: +421 905 747 753