Tiráž

Vydavateľ a copyright:

Desitin Pharma s.r.o.

Trojičné námestie 13

SK-82106 Bratislava

  

Telefón: + 421 2 5556 3810

Telefax: + 421 2 4556 3810

e-mail: desitin@desitin.sk

 

 

Konateľ:

Dr. Eleonóra Špánitzová

Martin Schütt

Dr. Christoph Steinschulte

 

 

 

 

Copyright © Desitin Pharma s.r.o. 2012.