Epilepsia

Epilepsiu tvorí skupina najrozličnejších záchvatových porúch. To čo majú spoločné je, že z času na čas sa pri nich vyskytujú záchvaty, zvyčajne bez akýchkoľvek varovných signálov.

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je chronické neurologické ochorenie pomenované po Dr. Jamesovi Parkinsonovi, londýnskom lekárovi, ktorý ju v roku 1817 ako prvný popísal. Ochorenie je dodnes známe pod pôvodným názvom "paralysis agitans".

Bipolárna porucha

Bipolárna porucha, známa taktiež pod starším názvom manio-depresívna psychóza, je ochorenie mozgu pri ktorom dochádza k veľkým výkyvom v nálade, vnútornej energie a práceschopnosti. Na rozdiel od normálnych výkyvov nálady u zdravých ľudí je kolísanie nálady u bipolárnej poruchy neobvykle ťažké.

Dravetovej syndróm

Dravetovej syndróm) tiež uvádzaný ako Severe Myoclonic Epilepsy in Infancy (SMEI) je ťažká myoklonická epilepsia dojčiat, podmienená mutáciou génu pre nátriový kanál SCN1A popisovaná mnohými autormi aj ako „katastrofická epilepsia“, ...

Indikácie na liečbu s Botulotoxínom

XEOMIN je indikovaný u dospelých na symptomatickú liečbu blefarozpazmu a hemifaciálneho spazmu, cervikálnej distónie s prevládajúcou rotačnou formou (spastický tortikolis), spasticity hornej končatiny a chronickej sialorey v dôsledku neurologických porúch.

Liečba jaziev

Jazva je súčasťou prirodzeného procesu hojenia kože. Porušenie kože môže nastať najčastejšie ako následok úrazu, alebo po chirurgickom zákroku. Čím skôr sa začne s liečbou zjazveného tkaniva, tým lepší výsledok vieme dosiahnúť: tenkú, svetlú až  takmer neviditeľnú jazvu.