+421 2 5556 3810
Kontakt

Desitin

Desitin Pharmaceuticals GmbH je nezávislá, stredne veľká nemecká spoločnosť, vyrábajúca lieky špičkovej kvality, predovšetkým na liečbu neurologických a psychiatrických ochorení. Ponúka široký výber liekov s úspechom používaných predovšetkým na liečbu epilepsie a Parkinsonovej choroby.

Naš výskum v oblasti ochorení centrálneho nervového systému je dobre známy medzi špecialistami z tohto oboru. Ťažisko nášho úsilia je v oblasti výskumu a vývoja: náš výskumný tím pracuje nepretržite a intenzívne na optimalizácii farmakoterapie a zasväcuje veľkú časť svojej práce špeciálnym inovačným a rozvojovým produktom.

V spolupráci s ostatnými pre budúcnosť orientovanými spoločnosťami napr: v oblasti biotechnológie, budeme pokračovať v rozvoji a výrobe úspešných produktov na liečbu ochorení CNS.

Uvedomujeme si extrémnu dôležitosť pokroku a tréningov, vedeckých informácií a úzkej spolupráce s ošetrujúcimi lekármi k dosiahnutiu dlhodobého terapeutického úspechu u neurologických a psychiatrických ochorení.

Sme uznávaným partnerom lekárov, farmaceutov a pacientov rovnako ako aj ich rodinných príslušníkov. Okrem našich výrobkov ponúkame aj s tým súvisiace komplexné služby. Naši vysoko špecializovaní zamestnanci v predaji rovnako ako aj naši členovia z radov medicínskeho prostredia s ich profesionálnymi schopnosťami, sú oporou lekárov v optimálnom plnení častých vysoko individuálnych liečebných nárokov pacienta. Naším najvyšším cieľom je pomôcť postihnutým vysporiadať sa s ich ochorením v pozitívnom smere a zabezpečiť jasnejšiu budúcnosť.

Desitin Pharma s.r.o.

Spoločnosť  Desitin na Slovensku zahájila  svoju činnosť  v roku 1993 ako DESITIN Arzneimittel, GmbH, organizačná zložka Bratislava. V roku 2009 sa transformovala na Desitin Pharma s.r.o  a úspešne pokračuje vo svojej činnosti ako dcérska spoločnosť. 

Naša firma je známa v mnohých krajinách sveta  svojimi  vysokokvalitnými prípravkami pre ochorenia  centrálnej nervovej sústavy, z ktorých mnohé sú registrované aj u nás na liečbu rôznych typov epilepsie v detskom i dospelom veku. Ďalej v terápii kŕčových stavov, psychických porúch, Parkinsonovej choroby. 

Výrobca týchto liekov sa špecializuje na vývoj galenických foriem liekov na ich jednoduchšie užívanie a  dosiahnutie lepšej  compliance (dodržanie liečebného režimu) pacientov.

Radi by sme vám touto formou ponúkli základné informácie k spomínaným ochoreniam a možnosti ich liečby na základe doporučenia lekárom.

Na nasledovných stránkach sa nachádzajú informácie pre  laikov i odbornú zdravotnícku verejnosť.

Desitin Nemecko

Historie

Firma Desitin Arzneimittel GmbH bola založená v roku 1919 v Berlíne. Spoločnosť vyvinula a úspešne uviedla na trh stále ešte hojne používanú mast Desitin® Salbe ako svůj prvý produkt. 

V roku 1945 sa firma presťahovala do Hamburgu, kde sa začal vývoj a predaj liekov na ochorenia centrálnej nervovej sústavy (CNS). Spoločnosť sa stala špecialistom a kompetentným partnerom v liečbe epilepsie a Parkinsonovej choroby.

Desitin je špecializovaná farmaceutická spoločnosť s cca 290 zamestnancami, ktorí sú zamestnaní prevažne na ústredí v Hamburgu.
Spoločnosť Desitin je tiež finančne nezávislá a financuje svoj výskum a investície z vlastného obratu. Ako komplexná farmaceutická firma vyrába najväčšiu časť svojich produktov sama.

Desitin sa zaväzuje pri svojich činnostiach presadzovať čo najlepšie všetky zákonné a etické štandardy.